روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 0

درخواست ناسا از کمپانی‌های فضایی برای توسعه فرودگر رباتیک به ماه

خبر فضایی
درخواست ناسا از کمپانی‌های فضایی برای توسعه فرودگر رباتیک به ماه
1397/07/29
16:50:01