روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 2

در خارج از منظومه شمسی؛ یک سیاره "بی‌ستاره" رصد شد

خبر فضایی
در خارج از منظومه شمسی؛ یک سیاره
1397/05/15
12:17:49