روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 8

در رقابت روس‌ و آمریکا اعلام شد؛ سال ۲۰۴۰ کره ماه قابل سکونت می‌شود+ تصاویر

خبر فضایی
در رقابت روس‌ و آمریکا اعلام شد؛ سال ۲۰۴۰ کره ماه قابل سکونت می‌شود+ تصاویر
1397/09/15
19:40:57