روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 10

در محدوده ۱۰ کیلومتر؛ بالن مخابراتی در مرز مهران اینترنت ۴G به زائران می‌دهد

خبر فضایی
در محدوده ۱۰ کیلومتر؛ بالن مخابراتی در مرز مهران اینترنت ۴G به زائران می‌دهد
1397/07/19
10:27:33