روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 0

در یک پروژه مشترک بین‌المللی محقق شد؛ ارائه مدل جدید "تابش هاوکینگ" از سیاه‌چاله‌های کیهانی

خبر فضایی
در یک پروژه مشترک بین‌المللی محقق شد؛ ارائه مدل جدید
1397/10/02
08:33:15