روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 3

دلایل تاخیر پرتاب ماهواره "پیام"

خبر فضایی
دلایل تاخیر پرتاب ماهواره
1397/07/15
17:30:15