روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 15

دلیل سقوط ناو سایوز ام.اس-۱۰ مشخص شد

خبر فضایی
دلیل سقوط ناو سایوز ام.اس-۱۰ مشخص شد
1397/08/12
12:17:30