روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 6

ردیابی افراد چاق از طریق عکس های ماهواره ای

خبر فضایی
ردیابی افراد چاق از طریق عکس های ماهواره ای
1397/06/13
19:51:05