روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 4

رصد ماهواره‌ای جابه‌جایی پوسته زمین در زلزله ۲۱ آبان ازگله/ تعیین میلی‌متری فرونشست زمین

خبر فضایی
رصد ماهواره‌ای جابه‌جایی پوسته زمین در زلزله ۲۱ آبان ازگله/ تعیین میلی‌متری فرونشست زمین
1397/09/06
08:54:02