روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 21

رهایی فضاپیمای ژاپنی از دست بازوی ایستگاه فضایی بین‌المللی

خبر فضایی
رهایی فضاپیمای ژاپنی از دست بازوی ایستگاه فضایی بین‌المللی
1397/08/20
15:33:02