روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 81

روسای کمیته‌های تخصصی شورای‌عالی فضایی منصوب شدند

خبر فضایی
روسای کمیته‌های تخصصی شورای‌عالی فضایی منصوب شدند
1397/09/20
13:01:23