روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 3

روسیه: ایران سامانه جهت یاب ماهواره ای ایجاد می کند

خبر فضایی
روسیه: ایران سامانه جهت یاب ماهواره ای ایجاد می کند
1397/07/15
08:38:04