روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 33

رئیس سازمان فضایی: امسال ۳ ماهواره به فضا پرتاب می‌کنیم/ چرخه فضایی در کشور کامل شده

خبر فضایی
رئیس سازمان فضایی: امسال ۳ ماهواره به فضا پرتاب می‌کنیم/ چرخه فضایی در کشور کامل شده
1398/04/12
16:39:17