روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 38

رئیس سازمان فضایی ایران: ایران یکی از ۹ کشور برتر دنیا در ساخت ماهواره است

خبر
رئیس سازمان فضایی ایران: ایران یکی از ۹ کشور برتر دنیا در ساخت ماهواره است
1397/07/29
08:18:21