روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 25

رئیس مرکز ملی فضایی ایران مطرح کرد؛ نمایشگاه تستا، ابزاری برای کاهش تحریم‌های فضایی

خبر فضایی
رئیس مرکز ملی فضایی ایران مطرح کرد؛ نمایشگاه تستا، ابزاری برای کاهش تحریم‌های فضایی
1397/10/02
15:14:42