روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 24

رئیس مرکز ملی فضایی ایران: ۵ سال دیگر هواپیمای مسافربری می‌سازیم

خبر فضایی
رئیس مرکز ملی فضایی ایران: ۵ سال دیگر هواپیمای مسافربری می‌سازیم
1397/06/05
09:59:32