روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 10

رییس سازمان فضایی:داده های ماهواره ای به دست خصوصی ها می رسد

خبر فضایی
رییس سازمان فضایی:داده های ماهواره ای به دست خصوصی ها می رسد
1397/06/21
19:57:40