روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 14

سازمان فضایی هند کارنامه سال ۲۰۱۸ و برنامه سال ۲۰۱۹ را اعلام کرد

خبر فضایی
سازمان فضایی هند کارنامه سال ۲۰۱۸ و برنامه سال ۲۰۱۹ را اعلام کرد
1397/10/15
10:21:02