روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 55

سردار حاجی‌زاده در دانشگاه علم و صنعت: حوزه فضایی وضعیت رضایت‌بخشی ندارد

خبر فضایی
سردار حاجی‌زاده در دانشگاه علم و صنعت: حوزه فضایی وضعیت رضایت‌بخشی ندارد
1397/09/19
13:03:39