روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 3

شناسایی یک کهکشان عظیم در همسایگی "راه شیری"

خبر فضایی
شناسایی یک کهکشان عظیم در همسایگی
1397/08/23
11:24:16