روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 65

صحبت‌های یک فضانورد روس درباره سختی‌های حضور در فضا

خبر فضایی
صحبت‌های یک فضانورد روس درباره سختی‌های حضور در فضا
1397/07/25
09:34:20