روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 13

صنعت فضایی در خدمت رونق اقتصاد کشور/ برنامه‌ریزی برای تقویت ماهواره‌های دانشجویی

خبر فضایی
صنعت فضایی در خدمت رونق اقتصاد کشور/ برنامه‌ریزی برای تقویت ماهواره‌های دانشجویی
1397/07/16
14:17:29