روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 2

طرح پایش و حفاظت از جنگل گلستان به وسیله فناوری فضایی اجرا می‌شود

خبر فضایی
طرح پایش و حفاظت از جنگل گلستان به وسیله فناوری فضایی اجرا می‌شود
1397/10/12
16:14:32