روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 6

طفره ناسا از اعلام دلیل حذف فضانورد سیاه‌پوست از ماموریت فضایی

خبر فضایی
طفره ناسا از اعلام دلیل حذف فضانورد سیاه‌پوست از ماموریت فضایی
1397/04/05
18:15:57