روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 5

عکس روز ناسا؛ پارکینگ ایستگاه فضایی پر شد!

خبر فضایی
عکس روز ناسا؛ پارکینگ ایستگاه فضایی پر شد!
1397/09/26
13:58:27