روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 3

فرستادن لیزر به فضا برای نظارت بر ذوب شدن یخ‌های زمین

خبر فضایی
فرستادن لیزر به فضا برای نظارت بر ذوب شدن یخ‌های زمین
1397/06/04
16:16:02