روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 2

فضانوردان چگونه از یک پرتاب ناموفق جان سالم به‌در می‌برند

خبر فضایی
فضانوردان چگونه از یک پرتاب ناموفق جان سالم به‌در می‌برند
1397/08/09
14:59:16