روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 23

فضاپیمای ۱۰۰ کیلویی برای از بین بردن زباله به فضا پرتاب شد

خبر فضایی
فضاپیمای ۱۰۰ کیلویی برای از بین بردن زباله به فضا پرتاب شد
1397/04/04
17:11:35