روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 7

لحظات ارسال فضاپیمای سایوز به ایستگاه فضایی بین‌المللی + فیلم

خبر فضایی
لحظات ارسال فضاپیمای سایوز به ایستگاه فضایی بین‌المللی + فیلم
1397/06/23
14:48:10