روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 8

ماهواره‌های مینیاتوری به فضا ارسال خواهند شد

خبر فضایی
ماهواره‌های مینیاتوری به فضا ارسال خواهند شد
1397/03/25
17:14:40