روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 8

ماهواره‌های "گالیلئو" فردا پرتاب خواهند شد

خبر فضایی
ماهواره‌های
1397/05/02
11:48:27