روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 54

ماهواره امیرکبیر؛ اولین سفیر ایرانی بر مدار بالندگی/ «پیام» به مقصد می‌رسد؟

خبر فضایی
ماهواره امیرکبیر؛ اولین سفیر ایرانی بر مدار بالندگی/ «پیام» به مقصد می‌رسد؟
1397/10/02
08:15:29