روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 1

ماهواره بومی پاکستان ماه آینده به فضا پرتاب می‌شود

خبر فضایی
ماهواره بومی پاکستان ماه آینده به فضا پرتاب می‌شود
1397/04/04
10:20:54