روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 13

ماهواره دانشگاه امیرکبیر چه زمانی به فضا پرتاب می‌شود؟

خبر فضایی
ماهواره دانشگاه امیرکبیر چه زمانی به فضا پرتاب می‌شود؟
1397/05/19
18:08:06