روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 11

مجوز احداث ایستگاه فضایی در کشور صادر می‌شود

خبر فضایی
مجوز احداث ایستگاه فضایی در کشور صادر می‌شود
1397/09/21
15:42:06