روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 30

مدیرکل سنجش از راه دور سازمان فضایی اعلام کرد:اتصال ۵۰۰۰ روستا به ارتباطات ماهواره‌ای

خبر فضایی
مدیرکل سنجش از راه دور سازمان فضایی اعلام کرد:اتصال ۵۰۰۰ روستا به ارتباطات ماهواره‌ای
1397/07/14
15:56:01