روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 10

مشارکت ۴۹درصدی سرمایه‌گذار بین‌المللی در ایجاد اپراتور ماهواره‌ای

خبر فضایی
مشارکت ۴۹درصدی سرمایه‌گذار بین‌المللی در ایجاد اپراتور ماهواره‌ای
1397/05/29
17:00:51