روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 1

معاون پدافند غیرعامل کشور خبر داد: جایگزینی بسته‌های فیبر نوری بجای ماهواره

خبر فضایی
معاون پدافند غیرعامل کشور خبر داد: جایگزینی بسته‌های فیبر نوری بجای ماهواره
1397/08/09
13:30:11