روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 4

ملاقات رئیس سازمان فضایی روسیه با نمایندگان شرکت آرین اسپیس در مسکو

خبر فضایی
ملاقات رئیس سازمان فضایی روسیه با نمایندگان شرکت آرین اسپیس در مسکو
1397/08/06
10:58:45