روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 3

ناسا ثبت کرد؛ عکسی از ۳۰ میلیون سال قبل !

خبر فضایی
ناسا ثبت کرد؛ عکسی از ۳۰ میلیون سال قبل !
1397/07/30
11:36:35