روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 5

ناو روسی با ۳ تن مایحتاج عازم ایستگاه فضایی بین‌المللی شد

خبر فضایی
ناو روسی با ۳ تن مایحتاج عازم ایستگاه فضایی بین‌المللی شد
1397/08/26
09:45:08