روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 16

نداشتن لباس فضانوردی اعزام به کره ماه را به تاخیر انداخت

خبر فضایی
نداشتن لباس فضانوردی اعزام به کره ماه را به تاخیر انداخت
1397/05/19
18:06:04