روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 2

نزدیک شدن فضاپیمای ژاپنی به ایستگاه فضایی بین‌المللی

خبر فضایی
نزدیک شدن فضاپیمای ژاپنی به ایستگاه فضایی بین‌المللی
1397/07/08
10:47:05