روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 11

نفت سوریه با حمایت آمریکا به ترکیه و عراق قاچاق می شود

خبر فضایی
نفت سوریه با حمایت آمریکا به ترکیه و عراق قاچاق می شود
1397/09/27
13:43:35