روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 5

نگاهی به تلسکوپ فضایی چاندرا و رونمایی از جهان مشاهده‌ناپذیر

خبر فضایی
نگاهی به تلسکوپ فضایی چاندرا و رونمایی از جهان مشاهده‌ناپذیر
1397/04/26
18:16:30