روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 7

نگرانی ناسا از رشد زباله‌های فضایی با افزایش تعداد ماهواره‌ها

خبر فضایی
نگرانی ناسا از رشد زباله‌های فضایی با افزایش تعداد ماهواره‌ها
1397/07/21
19:37:17