روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 16

هزینه‌های سنگین روسکاسموس در پی شکست در پرتاب سایوز ام.اس-۱۰

خبر فضایی
هزینه‌های سنگین روسکاسموس در پی شکست در پرتاب سایوز ام.اس-۱۰
1397/07/28
13:06:14