روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 6

وزیر ارتباطات در گفت و گو با ایرنا: ایران فرصت بزرگی برای سرمایه گذاری خارجی در حوزه فناوری است‌

خبر فضایی
وزیر ارتباطات در گفت و گو با ایرنا: ایران فرصت بزرگی برای سرمایه گذاری خارجی در حوزه فناوری است‌
1398/04/13
14:01:02