روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 0

وعده روسکاسموس برای پرواز ناو بدون سرنشین «فدراتسیا» به مدار ماه

خبر فضایی
وعده روسکاسموس برای پرواز ناو بدون سرنشین «فدراتسیا» به مدار ماه
1397/09/19
13:13:04