روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 18

پرتاب اولین ماهواره حامل جی‌پی‌اس نسل سوم

خبر فضایی
پرتاب اولین ماهواره حامل جی‌پی‌اس نسل سوم
1397/10/03
12:50:13